สมาชิก  
สมัครสมาชิก
- ประเภทบุคคลทั่วไป
- ประเภทผู้ประกอบการ
- ประเภทเอเยนซี่
- ประเภทแบรนด์ไอที/ดิสตริบิวเตอร์
- ประเภทผู้เช่า
สมัครสมาชิก  
 วิธีและขั้นตอนการสมัคร

สมาชิกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 

ประเภทที่ 1 : ประเภทบุคคลทั่วไป
ประเภทที่ 2 : ประเภทผู้ประกอบการ
ประเภทที่ 3 : ประเภทเอเยนซี่
ประเภทที่ 4 : ประเภทแบรนด์ไอที / ดิสตริบิวเตอร์
ประเภทที่ 5 : ประเภทผู้เช่า

 

โดยการระบุข้อมูลเลขประชาชน พร้อมแนบรูปหลักฐานยืนยันตน

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ pantipplaza.com
อ่านข้อตกลงและยืนยันยอมรับ เงื่อนไขต่างๆ ของการสมัครสมาชิก
ตรวจสอบและเลือกชื่อนามแฝงที่ต้องการ โดยสามารถสำรองชื่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาแก้ไข ได้รวมสูงสุด 3 ชื่อ
ระบุข้อมูลเลขประชาชน พร้อมแนบรูปหลักฐานยืนยันตน (ไฟล์ภาพ jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 150kb)
ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ให้ถูกต้อง ก่อนยืนยัน ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
   
ขั้นตอนที่ 2 : เว็บไซต์ pantipplaza.com ตรวจสอบข้อมูล การสมัครสมาชิก และแจ้งผลกลับให้ทราบทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วันทำการ
หากข้อมูลการสมัครไม่เรียบร้อย ผู้สมัครจำเป็นต้อง แก้ไขข้อมูลใหม่ จนกว่าจะสมบูรณ์
   
ขั้นตอนที่ 3 : ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ e-mail เพื่อยืนยันชื่อสมาชิก และกำหนดรหัสผ่านสมาชิก เพื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์ pantipplaza.com
หากข้อมูลการสมัครไม่เรียบร้อย ผู้สมัครจำเป็นต้อง แก้ไขข้อมูลใหม่ จนกว่าจะสมบูรณ์
   
หมายเหตุ : หลักฐานที่รับพิจารณา จะต้องมีข้อมูลเลขประชาชน เช่น บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ต้องสามารถเห็นรายละเอียดชัดเจน และเหมือนจริงไม่ใช่สำเนา โดยถ่ายรูปบัตร หรือ scan สีจากหลักฐานจริงเท่านั้น (สามารถระบุประทับในหลักฐานว่า ใช้เฉพาะการสมัครสมาชิก pantipplaza.com)
 
  
  Copyright © 2009 Pantip Plaza. All right reserved.